Uvid u regulativu koja se odnosi na iznajmljivanje nekretnina u vlasništvu stranaca u Hrvatskoj donosi vam naš porezni savjetnik Ivica Baban.

Stranci fizičke osobe koji su vlasnici nekretnina u Republici Hrvatskoj mogu u njima pružati uslugu turističkog smještaja.

Koji su koraci i porezne obveze potrebni za obavljanje usluge turističkog smještaja prvenstveno ovisi o tome da li stranci fizičke osobe koji su vlasnici nekretnine u Republici Hrvatskoj dolaze iz:

  1. Države članica Europske unije, Europskog gospodarskog pojasa (Norveške, Islanda i Lihtenštajna) ili Švicarske Konfederacije
  2. Ostalih država

U ovom ćemo blogu detaljnije se pozabaviti situacijom kada uslugu turističkog smještaja pružaju stranci fizičke osobe koji dolaze iz države članica Europske unije, Europskog gospodarskog pojasa (Norveške, Islanda i Lihtenštajna) ili Švicarske Konfederacije .

Oni mogu obavljati usluge turističkog smještaja u Republici Hrvatskoj kao fizičke osobe bez registriranja obrta ili trgovačkog društva (tvrtke).

Početni korak je dobiti odobrenje za rad od nadležnog tijela za iznajmljivanje i u poreznom se smislu smatraju iznajmljivačima koji pružaju turističku uslugu smještaja kao i fizičke osobe rezidenti Republika Hrvatske.

Potrebno se je i upisati u registar poreznih obveznika u Republici Hrvatskoj na propisanom obrascu.

Porezne obveze koje proizlaze od obavljanja usluge turističkog smještaja možemo podijeliti u dvije grupe:

  1. Kao fizičke osobe iznajmljivači su obveznici poreza na dohodak od pružanja turističkih usluga smještaja kojeg mogu plaćati :
  1. U paušalnom iznosu po rješenju ukoliko primici od pružanja usluga turističkog smještaja ne prelaze iznos od 300.000,00 kuna na godišnjoj razini
  2. Ukoliko im primici od pružanja usluga turističkog smještaja prelaze iznos od 300.000,00 kuna na godišnjoj razini tada su obvezni voditi poslovne knjige i plaćati porez na dohodak na temelju njih po propisanim stopama ( trenutno su stope poreza na dohodak u iznosu od 24% i 36%).

 

  1. Obveznici su PDV-a ukoliko pružaju uslugu turističkog smještaja direktno gostu te su kao iznajmljivači obvezni ispostaviti račun na kojem će obračunati PDV u iznosu od 13% kojeg su kao obveznici PDV-a u Republici Hrvatskoj dužni prijaviti na propisanom obrascu ( 20-ti dan tekućeg mjeseca za prethodni mjesec ) i platiti u zakonskom roku ( zadnji dan tekućeg mjeseca za prethodni mjesec ).

Ukoliko kao iznajmljivači pružaju uslugu turističkog smještaja preko turističke agencije tada nisu u obvezi postati obveznikom PDV-a u Republici Hrvatskoj niti na računima koje ispostavljaju turističkoj agenciji obračunavaju PDV. Bitno je istaknuti da turistička agencija u tom slučaju izdaje račun gostu u svoje ime, dok stranac vlasnik nekretnine u kojoj se pruža usluga turističkog smještaja izdaje račun turističkoj agenciji bez obračunatog PDV-a.

Ukoliko bi agencija samo radila kao posrednik i za to posredovanje iznajmljivaču strancu ispostavila račun za uslugu posredovanja, tada bi iznajmljivač bio u obvezi se registrirati kao obveznik PDV-a u Republici Hrvatskoj i na računima koje izdaje gostu direktno (a za koje je posredovala turistička agencija) obračunati PDV od 13%.

Sama registracija kao obveznika PDV-a u Republici Hrvatskoj se obavlja na propisanim obrascima prije početka pružanja usluga turističkog smještaja.